művészetterápia - Józanné Leskó Gabriella
“Mindenütt láthatatlan. Mindenben látható.”
(Rónai György)

A művészetterápia sokféle területre hat. Számomra ezek közül a legfontosabbak: személyiségfejlesztés, élményfeldolgozás, képességfejlesztés, önkifejezés, kreativitás

Hogyan? Minden mindennel összefügg, vagyis nagyon szoros egységben vannak ezek a fogalmak. Egy kép, egy téma kapcsán elkezdünk a saját gondolatainkból, élményeinkből válogatni. A képzőművészeti alkotáshoz hozzákapcsoljuk saját élményünket és megkezdődik bennünk egyfajta élményfeldolgozás. Ez az élményfeldolgozás magával hozza az önkifejezés igényét. A művészetterápia során az önkifejezés többféle technikával, módszerrel történhet, melyeket ha már megismertünk szintén többféleképp alkalmazhatunk. A kreativitásunkon múlik, hogy milyen technikát párosítunk önkifejezésünkhöz, és az a technika alkalmas-e élményfeldolgozásra nálunk.

Amikor kreatívan, az önkifejezés erejével feldolgozzuk jó, vagy rossz élményeinket, szinte észrevétlenül fejlesszük képességeinket is.

A művészetterápia hogyan segíthet? Ahhoz, hogy egy élményt feldolgozzunk, a bennünk lévő érzelmi és gondolkodási folyamatoknak összefüggően kell működniük. Nem csak az érzelmekre vagyunk hatással, hanem kreativitásunk serkenti és megmozgatja általános gondolkodási képességeinket is. Például: - asszociációk a témával kapcsolatban, - lényegkiemelés, analógiás gondolkodás egy képre nézve, - elvonatkoztatás az adott alakról, - a kép analizálása,vagy épp szintetizálása, stb. ….és nem utolsó sorban a képességfejlesztés területén fejlődik a feladat- és problémamegoldó képességünk.

Összefoglalva: Ha képessé válunk az önkifejezésre, az magával hozza a pozitív személyiségfejlődést is, hiszen fel tudjuk dolgozni pozitív, vagy negatív élményeinket. Az élményfeldolgozás során az egyén megtanulja érzelmeit, indulatait kezelni, ami beépül a személyiségfejlesztésben, a személyiségfejlődésben is. Minél kreatívabb, annál jobban képes az élményfeldolgozásra, az önkifejezésre is.

Az önkifejezés-élményfeldolgozás-kreativitás-képességfejlesztés-személyiségfejlesztés ötös egysége mindig egy magasabb szintre jut a foglalkozások során, és egymást erősítve, kiegészítve hatnak az egyén gondolkodására, érzelmei kezelésére, önmaga megismerésére.

A művészetterápia röviden:

A művészetterápia alapgondolata, hogy a benne részt vevő személyek a művészet valamely ágának segítségével fejezzék ki belső énjüket. A művészet az érzelmekre hat, feszültségeket, gondolatokat, asszociációkat hív életre, melyek az alkotás folyamatában olyan élményfeldolgozást jelentenek amik segítik az egyént kiteljesedni, önmagát kifejezni,vagy a stressz okozta feszültségét levezetni. A művészetterápia által megérthetjük a gyermek gondolatait, érzéseit, fantáziáját, traumáját, félelmeit, konfliktusait. Segít feldolgozni az életükbe megjelenő válság, változás során kialakult gátat, megrekedést. A művészetterápia keretei tágak az én-erősítéstől a konfliktus feldolgozáson át a képességfejlesztésig sok minden segíti a személyiség fejlődését. Kétféle terápiás segítéssel foglalkozunk. Az egyik a már említett élményfeldolgozás és alkotás során a személyiség pozitív segítése, az én-védő mechanizmusok erősítése, az érzelmek és indulatok kezelésének segítése, vagyis olyan személyiségépítés, melynek lényege,hogy a biztonságérzet kialakulásával a gyermek feldolgozza problémáit, erősíti pozitív önértékelését. A művészetterápia másik területe a diagnosztizált tünetekkel (magatartászavar, figyelemzavar, elektív mutizmus, fogyatékosság, stb.) rendelkező gyerekek megsegítése, hiszen ez a terápia képességfejlesztő is. Cél az általános gondolkodási képességek : analízis-szintézis, elvonatkoztatás, csoportosítás, összehasonlítás, asszociáció, a lényeges jegyek kiemelése, feladat- és problémamegoldó képesség, a divergens és konvergens, valamint az analógiás gondolkodás fejlesztése. Természetesen a kétféle megsegítés nagyon sok ponton összefügg és fedi egymást, mivel a személyiségfejlesztés, én-megerősítés alapvető a művészetterápia foglalkozások során.

Művészetterápia foglalkozásokat az alábbiak szerint végzem:

Formája: egyéni, vagy kiscsoportos

Ideje: Az egyént és a csoportot megismerve állítjuk fel a terápia hosszát (néhány hónaptól több évig is tarthat). Az alkalmak 90 percesek.

Munkamódom: Munkamódszerem Sándor Éva terápiáját veszi alapul, melynek két pillére van:
  1. Egyik a képzőművészeti része, ami az egyéni és csoportos kreatív alkotó tevékenységre épít.
  2. Másik a képességfejlesztésen alapul.
  3. A foglalkozások képességfejlesztő feladatokkal indulnak, majd a kreatív alkotótevékenység tölti ki a legtöbb időt. Végül megbeszélés, beszélgetés, személyiségfejlesztő játék zárja le a végét.

Cikkek

Küldjön üzenetet
  Üzenet

Üzenete továbbítva lett. Köszönöm, hogy kapcsolatba lépett velem!