zeneterápia - Dóbóczi Csaba zeneterepeuta

Zeneterápia - A hangok

A hangok, és az azokból létrejövő zene az ember legősibb kifejező és kommunikációs eszköze. A tőlünk "fejletlenebb" kultúrákban a mai napig használják gyógyító eljárásként, ösztönösen, a népi hagyományaikba ágyazottan. A tőlünk fejlettebb országokban, tudományos alapokra helyezve alkalmazzák a zeneterápia módszerét, az orvoslás szinte minden területén. Csak egy példa: Ausztriában a zeneterápia a 2010-es évben az egész pszicho-szociális rendszerbe bel lett vezetve, képzett zeneterapeuta szakemberek foglalkoztatásával. Már hazánkban is egyre többet lehet a zeneterápiáról olvasni, hallani, sőt képeznek is zeneterapeutákat.

A zeneterápia valamennyi olyan esetben alkalmazható, ahol a lelki segítő- és személyiségfejlesztő módszerek általában, így pl. értelmi-, mozgás-, hallás- és látássérülteknél, pszichés ill. mentális sérülteknél, pszichiátriai betegeknél, a mentalizáció fejlesztésére, a kreatív funkciók erősítésére, de beszédhibásoknál, tanulási-, magatartási- és viselkedési zavarokkal küszködőknél is.

A zeneterápia általában nem önálló, elszigetelten működő tevékenység, hanem kiegészítője, sőt megerősítője a többi, fejlődést elősegítő terápiának. De önállóan is működhet, hiszen személyre szóló programot ad mind a gyerekek, a kamaszok és mind a felnőttek részére.

A zene a terápiában nem a cél, hanem az út és eszköz (tehát nem kell tudni zenélni semmilyen hangszeren és énektudást sem igényel a klienstől, pácienstől), az önkifejezés, a befogadás, a kapcsolatteremtés, a belső erőforrások-megoldások megmozdításának, a kreatív funkciók elősegítésének ill. erősítésének, az énvédő és támogató mechanizmusok megfelelő működésének az eszköze, korosztálytól függetlenül.

Én elsősorban zeneterapeuta és mentálhigiénés szakember vagyok, tehát a lelkigondozás és a terápia a fő szakterületem. Bár tanítom is a zenét, de ezt teljesen más alapokra helyezem; erről bővebben személyesen, vagy majd a leendő honlapomon hallhatnak, illetve olvashatnak az érdeklődők.


Zeneterápia foglalkozásokat az alábbiak szerint végzem:

Formája: egyéni, vagy kiscsoportos (6-12 fő)

Ideje: az egyén vagy a csoport terhelhetőségét és a terápiás célt figyelembevéve együttesen állítjuk fel a terápia hosszát (1-2 hónaptól akár 1 év is lehet), az alkalmak számát heti rendszerességgel (1 vagy 2 alkalom), és az ülések hosszát (30 perctől 90 percig).

Munkamódom:
  1. Receptív zeneterápia: a meghallgatott zene (vagy zenék) által mozgósított érzelmek, élmények, gondolatok megbeszélésének segítségével folyik a terápiás munka.
  2. Aktív zeneterápia: amelynek keretében hangot adó eszközökkel, vagy hangszerekkel, illetve saját testhanggal/hanggal kommunikálunk, rögtönzünk. A mind eközben szerzett tapasztalatok, az átélt élmények, illetve ezeknek a megbeszélése adja a terápiás lehetőséget.
  3. Integrált vagy komplex zeneterápia: a zene által mozgósított élményeket, érzéseket rögtönzött mozgással, festéssel, rajzolással, dramatikus tevékenységgel kombinálunk, és a megéltekről – lehetőség szerint – szóban is megnyilvánulunk

Ezeket a munkamódokat vagy azok keverését már a terápia elején közösen eldöntjük az egyénnel, illetve a csoporttal.

Terápiás módszerem: leginkább a C. G. Jungi, C. R. Rogersi, E. H. Eriksoni és a Rendszerszemléleti pszichológiára alapozva; támasznyújtó (szupportív) -, encounter -, és analitikusan orientált rövid dinamikus pszichoterápia.

Küldjön üzenetet
  Üzenet

Üzenete továbbítva lett. Köszönöm, hogy kapcsolatba lépett velem!